Jste zde

  • :
  • Domů > Elective Professional Program

Elective Professional Program

Profesionální program pro vyvolené

Pokud jste profesionální obchodník, můžete požádat o kategorizaci na Profesionálního klienta na stránkách Finexo.com. Pokud splňujete dvě z následujících kritérií, můžete být způsobilý se přihlásit:

 • Váš likvidní majetek přesahuje jmění ve výši 500.000 EUR;
 • Podal/a jste nejméně 10 obchodů o značné velikosti v každém v posledních 4 kvartálech po sobě jdoucích;
 • Pracoval/a jste, nebo pracujete ve finančním sektoru nejméně po dobu jednoho roku.

Chtěli bychom upozornit, že jako Profesionální klient se vzdáváte některých ochran klienta podle regulace oproti retailovému klientovi.

Pro více informací navštivte naše Zásady Kategorizace Klientů

Zapojte se nyní a zjistěte, zda máte na to nárok!

Hlavní tři aspekty, které budou ve vaší žádosti zkoumány, jsou:

 • Objem obchodů - průměrně 10 transakcí za čtvrtrok za poslední čtyři čtvrtroky s jakýmkoli regulovaným makléřem.
 • Obchodní portfolio - portfolio finančních prostředků přesahující 500 000 EUR.
 • Zkušenosti – více než rok odborných zkušeností ve finančním sektoru.

Jak se kvalifikovat:

Počet obchodů a objemy

Musíte zobchodovat transakce o určité velikosti a na daných instrumentech s určitou frekvencí, a to nejméně 10ti transakcí v každém kvartálu po 4 sobě jdoucích (u Finexo.com nebo u jiných brokerů).

Průměrná frekvence obchodů může být u jednoho brokera, nebo kombinací z více. Budeme vyžadovat kopie výpisů z obchodních účtů za každou obchodní aktivitu mimo Finexo.com.

Hodnota majetku

Velikost vašeho investičního portfolia (držená u Finexo.com / nebo u jiných finančních institucí) je definována jako držení hotovosti, nebo finančních instrumentů (likvidní prostředky) přesahujících 500.000 EUR.

Pokud je vaše portfolio drženo mimo Finexo.com, budeme vyžadovat výpisy účtů od jiných finančních institucí.

Profesionální zkušenosti

Pokud jste pracoval/a, nebo stále pracujete ve finančních sektoru, a to nejméně po dobu 1 roku na profesionální pozici, která vyžaduje relevantní znalosti daných produktů.

Budeme od vás vyžadovat detaily dané pracovní pozice a jakým způsobem jste využívali dostatečné znalosti a zkušenosti, které jsou vyžadovány, pokud to bude nutné.

POKUD SE CHCETE STÁT NAŠIM PROFESIONÁLNÍM KLIENTEM

Professional Clients
Leveraged Trading
Forex Up to 1:300
Shares Up to 1:300
Commodities Up to 1:300
Indices Up to 1:300
ETFs Up to 1:300
Cryptocurrencies Up to 1:300

Snížené omezení obchodu

SNÍŽENÁ OCHRANA

Prosím, přečtěte si následné informace pečlivě. Chtěli bychom upozornit, že jako Profesionální klient budete mít sníženou ochranu podle Zákona, než tomu je u Retailových (neprofesionálních klientů).

 • Finanční páka na CFD: Omezení finanční páky u Retail (neprofesionálních klientů) neplatí pro Profesionální klienty, ale pamatujte, že zvýšená finanční páka přináší zvýšené riziko.
 • Zveřejňování / oznámení: Můžeme používat sofistikovanější jazyk v průběhu komunikace s Profesionálním klientem. Avšak, vždy komunikujeme v jasné a srozumitelné formě, spravedlivě a v nezavádějící formě.
 • Znalosti a zkušenosti: Můžeme předpokládat, že vaše úroveň znalostí a zkušeností je na takové úrovni, že v případě vyhodnocení je jakýkoli nabízený produkt pro vás vhodný.
 • Investorský kompenzační fond („ICF“): Nebudete mít nárok na odškodnění podle ICF pro klienty kyperských investičních firem „CIF“, která je k dispozici pro neprofesionální klienty.

Upozorňujeme, že některé z ochran zůstanou nezměněny. Patří sem aspekty jako Nejlepší řešení, Potvrzení obchodu a dostupnost Dokumentů s klíčovými informacemi, které považujeme za klíčové pro poskytnutí optimální obchodní zkušenosti. Podrobnější informace naleznete na support@finexo.com.

Nedefinováno
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74.50% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.