Jste zde

Regulace

Regulace

Finexo.com je značkou Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited), kyperského obchodníka s cennými papíry (CIF), licencovaná a regulovaná Kyperskou komisí pro cenné papíry (CySEC) na základě licence č 227/14. Níže najdete všechny zákonné podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky

Tato dohoda s klientem stanovuje veškeré podmínky týkající se služeb, které Vám společnost poskytne, i postupy spojené s realizací Vašich obchodů.

Více

Marginální požadavky

V přehledu marginálních požadavků jsou uvedeny příklady a nastaveny pravidla pro minimální výši kapitálu potřebného pro otevření pozice.

Více

Prováděcí podmínky

Účelem těchto pravidel je vytvořit účinné mechanismy pro získávání nejlepších možných výsledků společností Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited), dále jen "společnost", pro její klienty při zpracování jejich objednávek.

Více

Prohlášení o riziku

Prohlášení o riziku obsahuje příslušné pokyny pro klienty týkající se povahy a rizik finančních nástrojů.

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost chrání soukromí a jak chrání osobní a finanční údaje klientů.

Více

Pravidla kategorizace klientů

Klient Kategorizace politika uvádí kategorie klientů podle Směrnice o trzích finančních instrumentů (MiFID).

Více

Zásady investorského kompenzačního fondu

Cílem fondu je zajistit splacení pohledávek krytých klientů proti členům fondu.

Více

Vyřizování reklamací

Směrnice Vyřizování reklamací stanoví postupy, které se musí dodržovat při vyřizování stížností obdržených klienty.

Více

Přeshraniční služby

Odkazy na všechny příslušné regulační orgány EHP, kde je společnost zapsána k poskytování přeshraničních investičních služeb.

Více

Česky
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 79.20% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.